Chi tiết thông tin môi trường

Sổ chủ nguồn thải

Theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý Chất thải nguy hại (CTNH)

1. Đối tượng phải lập đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

Áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh CTNH, quản lý CTNH trên lãnh thổ Việt Nam.

 2. Hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

Chủ nguồn thải CTNH lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH gồm có:

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Mẫu A Phụ lục 1 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011)

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (không cần công chứng nhưng phải có dấu xác nhận của chủ nguồn thải)

Trường hợp phải đăng ký lại Sổ chủ nguồn thải CTNH thì hồ sơ bổ sung thêm:

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cũ

- Công văn giải trình

Lưu ý: Chủ nguồn thải CTNH được lập chung hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh.

Trường hợp cơ sở phát sinh CTNH dưới dạng nguồn thải di động hoặc nguồn thải có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh, chủ nguồn thải CTNH được lựa chọn một cơ sở đầu mối để đại diện lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn 
thải CTNH.

3. Đối tượng phải đăng ký cấp lại Sổ chủ nguồn thải CTNH

Chủ nguồn thải CTNH đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH khi có một trong các trường hợp sau:

- Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng CTNH đã đăng ký;

- Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh CTNH trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải CTNH hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở;

- Bổ sung thêm cơ sở phát sinh CTNH hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký;

- Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ;

Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH so với thực tế hoạt động.

*******************************************************************

Các dịch vụ khác

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đánh giá tác động môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải

Giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép xả thải

Nghiệm thu công trình

Hoàn thành ĐTM, Đề án

và nhiều hồ sơ khác nữa

===================================================

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn miễn phí

CÔNG TY CP XD – ĐT & PT MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 361/34D Đường Đông Thạnh 1, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP.HCM

MST: 03 12 016 862

ĐT: 08. 37110913 Fax: 08. 37110914

Hotline: 0919 405 945

Email: congtymoitruongmiennam@gmail.com

Website: www.miennammoitruong.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tư vấn
Mss Ngân Text
Hotline: 0919 405 945

Phòng kinh doanh
Mss Nguyên Text
Hotline: 0918 900 032
Mss Ngân Text
Hotline: 0963 540 903
Mss Trầm Text
Hotline: 0918 844 032
Mss Hiền Text
Hotline: 0915 744 032
Mss Quyền Text
Hotline: 0917 800 032

Phòng kỹ thuật
Mr Khoa Text
Hotline: 0905 915 695

Tư vấn quảng cáo
Mr Đông Text
Hotline: 0974 313 331

Liên Kết Website

Tìm Kiếm

Nhu Cầu Hồ Sơ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Lập hồ sơ khai thác nước ngầm
Lập ĐTM, Cam kết, Đề án
Hồ sơ khác

Thống kê truy cập

Đang online: 2
Tổng truy cập: 100877